Standaardisatieorganisaties verenigen zich in vernieuwd convenant

Standaardisatieorganisaties verenigen zich in vernieuwd convenant

GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM, SNOMED NRC, Vektis en Z-Index hebben zich door middel van ondertekening van een vernieuwd convenant verenigd in een bestuurlijke samenwerking.

Doelstelling

Het hoofddoel van deze coalitie is het helpen creëren van een omgeving, waarin het standaardisatiedebat voor Nederland structureel en efficiënt gevoerd kan worden, daarbij vooral gaps invullend en overlaps vermijdend. Deze bestuurlijke samenwerking profileert zich als SDO-NL: Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de zorg. SDO-NL heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere informatie voor patiënt en professional.

Standaarden zijn noodzakelijk

Gezien de complexiteit van de zorg en de diversiteit waarmee ICT daarin ondersteunend kan zijn, is op veel niveaus en in veel sectoren standaardisatie nodig. Het is dan ook logisch en onvermijdelijk dat in Nederland verschillende standaardisatieorganisaties actief zijn.

HL7 Convenant 2020 allen

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Samen voelen deze organisaties zich verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland, waarvoor een consistente toepassing van standaarden onontbeerlijk is. Om die reden is in 2013 door een aantal organisaties het initiatief genomen tot een bestuurlijke samenwerking onder de naam SDO-NL. Anno 2020 is SDO-NL opnieuw uitgebreid met twee organisaties. Het convenant is op 16 januari 2020 bij de nieuwjaarsreceptie van Nictiz door alle partijen ondertekend.

Website

Vanaf nu kunt u SDO-NL ook online volgen. Om de samenwerking kracht bij te zetten heeft SDO een website opgezet voor haar gebruikers en geïnteresseerden in Zorg ICT. Ook heeft SDO-NL een eigen logo gecreëerd zodat wij beter herkenbaar zijn, kijk op www.sdo-nl.org.

Deelnemende partijen

GS1 Nederland, een stichting die als nationale affiliatie van GS1 Internationaal tot doel heeft om de ontwikkeling, het beheer en de implementatie van wereldwijde unieke standaarden te ondersteunen om de patiëntveiligheid te verhogen en kosten in de sector te verlagen. GS1 is een not-for-profit organisatie en ontvangt middelen van de aangesloten deelnemers, zowel in de vorm van contributies als bijdragen in natura.

HL7 Nederland, een stichting die als nationale affiliatie van HL7 International tot doel heeft om de ontwikkeling, het beheer en de ondersteuning van de HL7 familie van standaarden specifiek voor de Nederlandse zorg te ondersteunen en promoten. De Stichting ontvangt hiertoe middelen van de aangesloten deelnemers, zowel in de vorm van contributies als bijdragen in natura (capaciteit, kennis).

IHE Nederland, een stichting als nationale affiliatie van IHE International tot doel heeft om het internationale IHE-raamwerk te promoten en ondersteunen in Nederland ten behoeve van een efficiënt zorgproces en een optimale medische zorg. IHE Nederland ontvangt hiertoe middelen van haar deelnemers, zowel in de vorm van contributies als bijdragen in natura (capaciteit, kennis).

NEN, een stichting die tot doel heeft om NEN- en HKZ normen voor en met de zorgmarkt te ontwikkelen, te publiceren en te beheren. Internationale afstemming vindt plaats binnen CEN- en ISO verband. Via NEN kan elke belanghebbende uit het zorgveld invloed uitoefenen op het maken van nationale en internationale afspraken. NEN ontvangt daartoe middelen vanuit de markt.

Nictiz is de landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Nictiz doet dit onder meer door het gebruiksgericht ontwikkelen en het beheren van informatiestandaarden in opdracht van en samen met de partijen in de zorg. Nictiz signaleert en adviseert partijen in de zorg over informatie-uitwisseling en (toekomstige) nationale en internationale ontwikkelingen. Nictiz is een stichting en heeft een onafhankelijke Raad van Toezicht.

RIVM, als agentschap van het Ministerie van VWS, voorziet overheid en samenleving van betrouwbare, onafhankelijke kennis op het gebied van (volks)gezondheid en milieu. Het RIVM beheert namens VWS de WHO-gezondheidsclassificaties voor het Nederlandse taalgebied, in de rol van WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications.

SNOMED NRC is de Nederlandse affiliatie van SNOMED International. In opdracht van VWS wordt deze rol ingevuld door Nictiz. SNOMED CT is een internationaal medisch terminologiestelsel gemaakt door zorgverleners en is primair bedoeld voor zorgverleners en onderzoekers. Het NRC is o.a. verantwoordelijk voor het in het Nederlands beschikbaar maken van deze terminologie.

Vektis biedt bouwstenen en declaratiestandaarden om de operationele zorgprocessen slim en efficiënter in te richten. Vektis Streams standaardiseert informatie in breed toegepaste bouwstenen zoals het AGB-register enerzijds en informatie-uitwisseling op basis van berichtstandaarden anderzijds. Hierdoor verlopen processen zoals zorginkoop en -declaratie soepel en efficiënt. Daarmee draagt Vektis bij aan het verminderen van administratieve lasten en tegelijkertijd aan het verzamelen van waardevolle data. Vanuit Vektis Intelligence geven we op basis van data inzicht in het gebruik van de zorg.

Z-Index als intermediair in zorginformatie identificeren, structureren, verzamelen, controleren, verrijken, koppelen, beheren en verspreiden wij gegevens van zorgproducten via de G-Standaard. Deze gegevens ondersteunen het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten.

Maak uw organisatie lid

Als uw organisatie het verbeteren van informatie in de zorg belangrijk vindt, maak uw organisatie dan lid van HL7 Nederland!

MAAK UW ORGANISATIE LID

e-Highlights

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via
e-HighLights - de HL7 Nieuwsbrief.


Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Contact

  • Stichting HL7 Nederland
    Willem Barentszstraat 1
    3902 DE VEENENDAAL
    +31 (0)318 - 548869
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.