FAQ - veel gestelde vragen

Van de meeste vragen die wij in de loop der jaren hebben ontvangen, bijvoorbeeld over het gebruik van de HL7 familie van standaarden, over HL7 Opleidingen, over de inbedding van BSN's of DBC's in HL7 berichten, of over het functioneren van de Stichting HL7 Nederland, zijn in onderstaande lijst de antwoorden te vinden. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uw vraag voorleggen aan de community van HL7 gebruikers in Nederland.

Deze dienst is gratis voor alle leden van HL7 Nederland. Voor niet-leden is slechts een kleine selectie van de gestelde vragen en gegeven antwoorden opengesteld. U dient dus in te loggen om alle vragen en antwoorden te kunnen zien.

Stel uw vraag

Algemeen

CCOW: Kennis van CCOW

CCOW komt bij de cursussen niet aan de orde. Er bestaat binnen HL7 Nederland een SIG op dit gebied.

CCOW komt bij de cursussen niet aan de orde. Er bestaat binnen HL7 Nederland een SIG op dit gebied.

Posted 7 years ago

Beveiliging: Zijn er beveiligings eisen & wensen gespecificeerd voor de gegevensuitwisselingen, en zo ja welke?

Op het vlak van beveiliging doet HL7 eigenlijk geen uitspraken. Uitgangspunt is dat dit allemaal in de infrastructuur of de…

Op het vlak van beveiliging doet HL7 eigenlijk geen uitspraken. Uitgangspunt is dat dit allemaal in de infrastructuur of de applicaties geregeld is. HL7 beperkt zich tot het beschrijven van het proces en de inhoud van de interacties.

Posted 7 years ago

Bestaat er een methodiek / software waarmee een HL7 V2.x bericht getransformeerd wordt naar HL7 V3?

Het korte antwoord is: "nee" in beide gevallen, althans niet een generieke en sluitende versie daarvan. Er zijn vele initiatieven…

Het korte antwoord is: "nee" in beide gevallen, althans niet een generieke en sluitende versie daarvan. Er zijn vele initiatieven in de richting op internationaal niveau en sommige ook op nationaal niveau. Meestal concentreren die zich op conversies van de datatypen en niet op hele berichten naar interacties (of vice versa). De uitdaging ligt hem in de grote conceptuele verschillen tussen Versie 2 en Versie 3, waardoor generieke 1 op 1 conversies vakk uitgesloten zijn. Op individuele berichtbasis en op delen van berichten zijn transformaties denkbaar en ook door diverse partijen uitgevoerd. Dit soort transformaties hangen meestal sterk aan een bepaalde leverancier en zijn niet in het publieke domein beschikbaar gemaakt.

Men heeft bij Versie 3 wel nagedacht over behoud van functionaliteit uit Versie 2. Die missie is op zich geslaagd. De conceptuele uitwerking is echter anders, vooral doordat Versie 2 opgezet is vanuit berichtinhoud per keer en Versie 3 interacties uiteindelijk allen specialities zijn van een zeer generiek basismodel, het RIM.

De opzet van Versie 3 biedt zeer grote voordelen t.o.v. Versie 2, maar in weerwil van dit ene punt versieverschil is er toch sprake van revolutie en niet van evolutie.

Posted 7 years ago

HL7 Nederland is een organisatie die zich bezig houdt met de kennisdeling en kennisverbreding rond HL7 standaarden, inclusief het bespreken en publiceren

van implementatierichtlijnen hiervoor. De Stichting beheert of produceert echter geen 'implementatietools', als u daarmee geautomatiseerde hulpmiddelen voor implementatie bedoelt.

Posted 7 years ago

Implementatiegids versie 2.2: Waar kan ik de implementatiegids versie 2.2 downloaden?

Deze is beschikbaar voor leden. Deze kunt u downloaden als u ingelogd bent.

Deze is beschikbaar voor leden. Deze kunt u downloaden als u ingelogd bent.

Posted 7 years ago

Is het noodzakelijk lid te worden van HL7 Nederland om HL7 berichten te mogen gebruiken?

Lidmaatschap van HL7 Nederland is alleen verplicht als u zelf actief gebruik wil maken van de HL7 standaard voor de…

Lidmaatschap van HL7 Nederland is alleen verplicht als u zelf actief gebruik wil maken van de HL7 standaard voor de ontwikkeling van toepassingen en interfaces. Als u toepassingen of interfaces gebruikt die door uw leverancier op basis van HL7 zijn ontwikkeld, dan hoeft u zelf geen lid te zijn van HL7 Nederland. Uw leverancier zal echter wel lid moeten zijn.

Posted 7 years ago

Kennis van HL7. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe bouw je een HL7 bestand op? Hoe communiceren applicaties onderling?

Afhankelijk van het vakgebied waar u zich mee bezighoudt is de snelste manier om kennis op te doen het volgen…

Afhankelijk van het vakgebied waar u zich mee bezighoudt is de snelste manier om kennis op te doen het volgen van een HL7 versie 2 of Versie 3

cursus, deze worden het hele jaar door door HL7 Nederland verzorgd. HL7 versie 2 wordt op dit moment breed gebruikt in de ziekenhuissector, HL7 versie 3 wordt voor intersektorale communicatie door o.a. NICTIZ gepromoot. Aanmelden kan via de button University.

Posted 7 years ago

Lidmaatschap: Wat zijn de kosten van een HL7 lidmaatschap?

Alle informatie over het lidmaatschap kunt hier vinden.

Stichting HL7 houdt zich bezig met HL7 berichten.

Voor EDIFACT berichten kunt u zich elders vervoegen (OZIS?).

Posted 7 years ago

Moet ik lid zijn van HL7 Inc., HL7 Nederland, of allebei?

Health Level 7 (HL7) is de internationale standaard voor de zorg en wordt ontwikkeld en beheerd door HL7 Inc, gevestigd…

Health Level 7 (HL7) is de internationale standaard voor de zorg en wordt ontwikkeld en beheerd door HL7 Inc, gevestigd in de Verenigde Staten. De Stichting HL7 Nederland is een "Affiliate Member" van de internationale HL7 organisatie en heeft daarmee het recht om voor Nederland specifieke aanpassingen en implementatierichtlijnen uit te brengen. Organisaties die reeds lid zijn van de internationale HL7 moederorganisatie HL7 Inc en in enige vorm HL7 producten ontwikkelen, op de markt brengen of implementeren in Nederland, dienen tevens lid te worden van de Stichting HL7 Nederland.

Voor een gecombineerd lidmaatschap van HL7 Inc en HL7 Nederland (of andere Affiliate Members) zijn geen bijzondere kortingsregelingen van toepassing. Achtergrond hiervoor is dat organisaties die zich met hun HL7 producten richten op de Nederlandse markt, zich dienen te conformeren aan de specificaties zoals beschreven in de HL7 Implementatierichtlijnen Nederland. Deze implementatierichtlijnen worden opgesteld, onderhouden en beheerd door de Stichting HL7 Nederland. Voor het kunnen uitvoeren van deze activiteiten vormen de lidmaatschapsbijdragen een belangrijke financiële basis. Uitgangspunt is dat alle leden met belangen in Nederland die profiteren van deze beheeractiviteiten en andere activiteiten van de Stichting, daaraan een gelijke bijdrage dienen te leveren.

Leden van de Stichting HL7 Nederland (en andere Affiliate Members) hebben gedeeltelijk dezelfde rechten als leden van HL7 Inc. Als lid van de Stichting HL7 Nederland heeft u het recht om de HL7 standaard documenten te gebruiken en binnen uw organisatie te verspreiden. Dit betreft zowel de documenten die uitgegeven worden door HL7 Nederland als HL7 Inc. De documentatie van HL7 Inc is via HL7 Nederland verkrijgbaar, of via de "HL7 Members Only" link op de website van HL7 Nederland. Tevens heeft u recht op de ledenprijs voor deelname aan de Working Group Meetings die HL7 Inc driemaal per jaar organiseert. U heeft echter geen stemrecht binnen HL7 Inc waar het de "ballots" (het becommentariëren van en stemmen over voorgestelde standaarden en implementatierichtlijnen) en bestuurlijke zaken betreft. Daarin wordt u vertegenwoordigd door het bestuur en de technische stuurcommissie van HL7 Nederland. Omgekeerd heeft u als lid van HL7 Inc formeel geen rechten binnen de Stichting HL7 Nederland. Om deel te nemen aan de "ballots" van Nederlandse aanpassingen en implementatierichtlijnen dient u lid te zijn van HL7 Nederland. Verder hanteren wij gereduceerde tarieven voor onze leden bij de activiteiten die wij organiseren.

Posted 7 years ago

ODBC: Is het HL7-protocol ook te benaderen/aan te sturen middels een ODBC-koppeling

HL7 is een berichtgeorienteerde standaard. Een van de doelen is abstractie van het systeem dat de bericht zendt. Een ontvanger…

HL7 is een berichtgeorienteerde standaard. Een van de doelen is abstractie van het systeem dat de bericht zendt. Een ontvanger hoeft met andere woorden niet te weten wat de exacte opbouw is van het systeem van de zender. Op een gegeven moment moet er echter wel een relatie zijn tussen berichten en de datastructuren waar deze uit voortgekomen zijn.

Die relatie is op verschillende manieren te leggen. Eigenlijk zal de datastructuur altijd in een database opgeslagen zijn en een van de manieren om de gegevens erin en eruit te krijgen is ODBC. Andere methoden zouden SQL, JDBC en hibernate kunnen zijn. Hiermee is dus de vraag of ODBC te gebruiken is voor het genereren van berichten dus: "Ja".

Dat is echter slechts een deel van het verhaal. De ODBC calls zullen elk delen van een HL7 bericht genereren. Of dat bij elkaar een correct bericht vormt, is de volgende vraag. Als vervolgens een bericht gecreeerd is, moet deze nog op de lijn gezet worden. Dat kan Minimum Layer Protocol zijn voor versie 2.x, maar bijvoorbeeld ook Webservices voor versie 3. Het hangt allemaal af van de omgeving waarin het geheel moet functioneren. Ten laatste zal op elk bericht ook een antwoord volgen, dat al of niet verwerkt wordt bijvoorbeeld voor auditing doeleinden.

Het is dus al met al aan te bevelen een stuk software te ontwikkelen, al of niet met software van derde partijen, dat voor uw systeem geplaatst wordt. De achterkant (backend) zou met behulp van ODBC direct met de database kunnen communiceren, voor ophalen/opslaan van gegevens, terwijl de voorkant (frontend) HL7 berichten zendt en ontvangt.

Er zijn op dit gebied vele bedrijven actief die hier meer actieve consultancy bij kunnen verlenen. Er zijn vele keuzes die gemaakt kunnen bij de technische realisatie van uw wens. De Stichting HL7 kan u adviseren bij de vraag welke berichten in aanmerking komen voor uw situatie. Voor het sturen van pure documenten met een lage graad van structurering kunt u zowel versie 2 als versie 3 van HL7 gebruiken.

In versie 2 kunt u denken aan MDM, maar deze wordt minder breed ondersteund. Een andere optie is ORU, wat een uitslag is. Deze wordt zeer breed ondersteund. In versie 3 tenslotte is de Clinical document Architecture (CDA) een zeer geschikte vorm van documentoverdracht. Van de keuzemogelijkheden is CDA de optie die meeste toekomst heeft, maar deze is erg nieuw waardoor nog niet ieder ander systeem deze zal ondersteunen. Dit zal naar verwachting een kwestie van tijd zijn.

Posted 7 years ago

Overzicht berichten HL7: Ik ben op zoek naar een overzicht van alle relevante HL7 berichten die binnen Nederland in gebruik zijn; enerzijds de versie 2.4, maar ook de versie 3.x.

Voor HL7 versie 2 is het niet bekend welke berichten in Nederland precies gebruikt worden. HL7 Nederland doet aanbevelingen hoe…

Voor HL7 versie 2 is het niet bekend welke berichten in Nederland precies gebruikt worden. HL7 Nederland doet aanbevelingen hoe bepaalde berichten in Nederland gebruikt worden, maar dat wil niet zeggen dat berichten waarover HL7 Nederland zich niet uitlaat ook niet gebruikt worden.

De Nederlandse implementatiegidsen voor HL7 versie 2.4 (zoals te vinden op de HL7 Nederland website) geven wel een goede indicatie van de gebruikte berichten. Met name de berichten uit hoofdstuk 3, 6 en 7 worden breed gebruikt.

Op het gebied van HL7 versie 3 wordt al het nodige aan specificaties gepubliceerd, deze zijn veelal te vinden op de website van NICTIZ. Ook voor versie 3 geldt dat een leverancier/instelling gebruik kan maken van ieder berichttype dat in de standaard beschreven is.

Posted 7 years ago

Proefimplementatie: Ik ben op zoek naar een document waarin de achtergronden van HL7 staan beschreven.

Dit komt onder andere tijdens de cursus aan de orde, en staat in de HL7 versie 2 standaard tevens in…

Dit komt onder andere tijdens de cursus aan de orde, en staat in de HL7 versie 2 standaard tevens in Hoofdstuk 1.

Posted 7 years ago

RIS en ZIS: hoe maak ik een link tussen RIS en ZIS

Een link tussen RIS en ZIS kunt u maken met HL7 koppelingen (soms in combinatie met een PACS broker).

Een link tussen RIS en ZIS kunt u maken met HL7 koppelingen (soms in combinatie met een PACS broker).

Posted 7 years ago

V2: Is er rondom gegevens die gecodeerd worden sprake van limieten in het aantal posities?

vervolg vraag: Passen Snomed CT codes in? Antwoord: In Versie 2 heeft het CWE datatype voor de identifier de maximale…

vervolg vraag:

Passen Snomed CT codes in?

Antwoord:

In Versie 2 heeft het CWE datatype voor de identifier de maximale lengte 20. Als je veel gaat post-coördineren dan is dat te kort.

Op internationaal niveau is er discussie over de lengtes. In Nederland kunnen we best afwijken van de lengte die internationaal bestaat.

Posted 7 years ago

HL7 versie 3 baseerd op geheel andere ontwikkelprincipes dan HL7 versie 2 en is niet backwards compatible met de HL7 versie 2 standaarden. Er is compatibiliteit op functioneel gebied (men dekt in versie 3 tenminste de workflows/functionaliteit zoals aanwezig in versie 2 af), maar zo wordt backwards compatibility meestal niet bedoeld.

Applicaties binnen Nederlandse ziekenhuizen zullen voorlopig gebruik maken van de HL7 versie 2.4+ standaard.

HL7 versie 3 speelt vooral een rol in de communicatie tussen organisaties, o.a. via de landelijke infrastructuur.

Posted 7 years ago

Video-uitwisseling: Is in de HL7 standaard, behalve bestandsuitwisseling ook video-uitwisseling opgenomen?

HL7 versie 2 (de momenteel meest geimplenteerde) ondersteunt in principe alleen tekstverkeer en wij raden niet aan om andere vormen…

HL7 versie 2 (de momenteel meest geimplenteerde) ondersteunt in principe alleen tekstverkeer en wij raden niet aan om andere vormen van communicatie te realiseren.

HL7 versie 3 (de versie die erg in de belangstelling staat) kent wel mogelijkheden om multimedia content mee te sturen, maar erg veel ervaring is daar ook nog niet mee. Ik weet bijv. echt niet hoe het zit met real-time video streams, want ik neem aan dat het daar bij jullie o.a. om gaat.

Posted 7 years ago

Wat is het verschil tussen het gebruik van V2 en V3?

HL7 Versie 2 wordt "binnen" ziekenhuizen gebruikt teneinde interne ziekenhuisworkflows te ondersteunen. HL7 Versie 3 wordt primair gebruikt voor communicatie…

HL7 Versie 2 wordt "binnen" ziekenhuizen gebruikt teneinde interne ziekenhuisworkflows te ondersteunen.

HL7 Versie 3 wordt primair gebruikt voor communicatie tuseen zorginstellingen, bijvoorbeeld in het kader van het vormen van een nationaal EPD.

Posted 7 years ago

XML: Demo source voor een technische implementatie. Beschrijving hoe je komt van een XML bestand naar een HL7 bestand.

HL7 nederland en ook HL7 internationaal zijn niet gericht op implementaties van de standaard, maar op de standaard zelf. Wel…

HL7 nederland en ook HL7 internationaal zijn niet gericht op implementaties van de standaard, maar op de standaard zelf. Wel bestaan er natuurlijk de nodige sources die hier en daar beschikbaar zijn, een Google zoektocht levert dan wellicht het snelst een antwoord op.

Posted 7 years ago
Maak uw organisatie lid

Als uw organisatie het verbeteren van informatie in de zorg belangrijk vindt, maak uw organisatie dan lid van HL7 Nederland!

MAAK UW ORGANISATIE LID

e-Highlights

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via
e-HighLights - de HL7 Nieuwsbrief.


Contact

  • Stichting HL7 Nederland
    Willem Barentszstraat 1
    3902 DE VEENENDAAL
    +31 (0)318 - 548869
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.