Skip to main content

Aanmeldformulier

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de verbetering van informatieuitwisseling in de zorg?

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe leden die ons (actief) kunnen helpen met het verwezenlijken van onze missie. Het is de missie van HL7 om standaardenvoor interoperabiliteit te leveren, die de zorg verbeteren, de werkprocessen optimaliseren en eenduidigheid bevorderen.

Vul het aanmeldformulier in en meld uw organisatie aan als HL7-lid. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een password voor de leden-login en kunt u actief aan de slag!

Aanmeldformulier

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Dit is geen geldig email adres

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Dit adres bestaat al in ons systeem
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden

Procedure

De procedure voor het aanvragen van een OID is als volgt:

  1. Een OID kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier op deze website.
  2. Via het actuele OID register kan een overzicht van toegekende OID's opgevraagd worden, alsmede van door andere organisaties uitgegeven OIDs voor zover die relevant zijn voor de gezondheidszorg in Nederland.
  3. De OID aanvraagformulieren worden verzonden aan de OID Beheerder binnen HL7 NL, met kopie aan het Secretariaat.

Beoordeling

Vervolgens beoordeelt de OID Beheerder de aanvraag:

  • Controle op correct aanleveren van de benodigde informatie in het aanvraagformulier.
  • Controle op overlap van de inhoud met bestaande OID registraties.
  • In ieder geval wordt het register van HL7 International hiervoor geraadpleegd.
  • Wanneer het een aanvraag betreft voor een coderings systematiek die al onder een andere OID bekend is, wordt dit terug gemeld.
  • Controle op het belang van de registratie van de OID voor Nederland.

Check internationaal belang

Wanneer het een aanvraag betreft die ook internationaal van belang is, wordt in overleg overwogen of een OID onder HL7 International aangevraagd moet worden.

Indien er om wat voor reden dan ook geen nieuwe OID door HL7 Nederland wordt aangemaakt of geregistreerd dan brengt de OID Beheerder de aanvrager daarvan op de hoogte.

  • Toegekende OIDs worden gepubliceerd op de website van HL7 NL.
  • Wijzigingen in de gegevens van de organisatie of beheerder van de OID dienen aan HL7 NL doorgegeven te worden via het aanvraagformulier.