Skip to main content

OID register

Binnen de HL7 standaarden worden OIDs (Object Identifiers) gebruikt om organisaties, standaarden en toepassingen uniek te identificeren.

HL7 Nederland kent op verzoek OIDs toe aan zijn leden. Aan het aanvragen of laten registreren van een OID zijn voor leden geen kosten verbonden.
Niet-leden betalen een bijdrage van € 75,00.

Hierbij is ook een Verklarende woordenlijst opgenomen, waarin de gehanteerde begrippen toegelicht worden. Op Gebruik van OIDs wordt een toelichting gegeven op de verschillende soorten OIDs en de toepassing hiervan.

OID register

Procedure

De procedure voor het aanvragen van een OID is als volgt:

 • Een OID kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier op deze website.
 • Via het actuele OID register kan een overzicht van toegekende OID's opgevraagd worden, alsmede van door andere organisaties uitgegeven OIDs voor zover die relevant zijn voor de gezondheidszorg in Nederland.
 • De OID aanvraagformulieren worden verzonden aan de OID Beheerder binnen HL7 NL, met kopie aan het secretariaat.
 • Na ontvangst van de OID aanvraag wordt door het secretariaat een ontvangstbevestiging gestuurd.

Beoordeling

Vervolgens beoordeelt de OID Beheerder de aanvraag:

 • Controle op correct aanleveren van de benodigde informatie in het aanvraagformulier.
 • Controle op overlap van de inhoud met bestaande OID registraties.
 • In ieder geval wordt het register van HL7 International hiervoor geraadpleegd.
 • Wanneer het een aanvraag betreft voor een coderings systematiek die al onder een andere OID bekend is, wordt dit terug gemeld.
 • Controle op het belang van de registratie van de OID voor Nederland.

De OID Beheerder handelt de aanvraag binnen twee weken af.

Check internationaal belang

Wanneer het een aanvraag betreft die ook internationaal van belang is, wordt in overleg overwogen of een OID onder HL7 International aangevraagd moet worden.

Indien er om wat voor reden dan ook geen nieuwe OID door HL7 Nederland wordt aangemaakt of geregistreerd dan brengt de OID Beheerder de aanvrager daarvan op de hoogte.

 • Toegekende OIDs worden gepubliceerd op de website van HL7 NL.
 • Wijzigingen in de gegevens van de organisatie of beheerder van de OID dienen aan HL7 NL doorgegeven te worden via het aanvraagformulier.