Skip to main content

Over HL7

Health Level Seven

De HL7 standaard definieert alle soorten gegevens in alle zorgdomeinen en zorgsectoren. De standaard wordt ontwikkeld en beheerd door de internationale HL7 organisatie, die in meer dan 30 landen actief is, in Nederland door de Stichting HL7 Nederland.
Over HL7 Health Level Seven

Missie en doel

De missie van HL7 Nederland is om standaarden te leveren, gebaseerd op de internationale HL7 specificaties, die interoperabiliteit van gezondheidsgegevens binnen Nederland mogelijk maken.

Ons doel is dat de juiste informatie, nodig voor het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment beschikbaar is door de komende jaren de adoptie van de internationale HL7 FHIR standaard in Nederland te vergroten.

Voor en door leden

HL7 Nederland heeft op dit moment rond de 200 leden; formeel heten dit aangesloten organisaties, aangezien een stichting geen leden heeft, maar in de wandelgangen zijn het gewoon leden. De leden vormen de kern van onze organisatie, zij stellen hun medewerkers beschikbaar als vrijwilligers om het vele werk te doen binnen de stichting en aan hen leveren wij de standaarden, inclusief implementatieondersteuning en herbruikbare bouwblokken voor Nederland. Daartoe komen we twee keer per jaar bijeen op de HL7 Nederland Working Group Meeting.

Onze leden

Onze leden komen oorspronkelijke uit de algemene en universitaire ziekenhuizen, maar hier zijn zich in rap tempo zorgaanbieders in andere sectoren bij aan het voegen, zoals GGZ, V&V, VG, thuiszorg en eerstelijnszorg. Verder hebben vrijwel alle leveranciers van zorginformatiesystemen, afdelingssystemen en ook steeds meer leveranciers van eHealth en PGO toepassingen gekozen voor lidmaatschap van de Stichting. Tenslotte zijn medische maatschappen, koepels van zorgverleners, adviesbureau's en algemene organisaties lid van HL7 Nederland. Kijk maar een bij "Wie zijn onze leden?"

HL7 FHIR®

Standaarden

Onze standaarden helpen bij de realisatie van goed werkende toepassingen in de zorg. Wij beheren de HL7 FHIR-NL profielen, waarin is vastgelegd hoe HL7 FHIR binnen Nederland gebruikt wordt, voorzover er specifiek Nederlandse eisen zijn. Daarnaast worden tools beschikbaar gesteld en voorbeeldbestanden om het gebruik van HL7 FHIR zo vanzelfsprekend en eenvoudig mogelijk te maken.

HL7 v2 berichten

Lid worden

De leden vormen de kern van onze organisatie. Voor en met hen ontwikkelen wij onze producten. Hun medewerkers zijn beschikbaar als vrijwilligers om binnen HL7 Nederland belangrijk werk te doen. Wordt uw organisatie ook lid van HL7 Nederland? Dat geeft u de mogelijkheid om deel uit te maken van de HL7 Nederland community, die aan de basis staat van databeschikbaarheid in de zorg.

Organisatie

Organisatie

HL7 Nederland is een open en democratische organisatie. De behoefte van de leden bepaalt wat wij doen en hoe wij dat invullen. De structuur van de organisatie is gericht op informatie en opleiding over de standaarden en op het samen werken aan nieuwe en bestaande toepassingen van de standaarden voor het zorgveld.