Skip to main content

Organisatie

Hoe wij ons werk doen

Middels de HL7 FHIR standaarden de kunnen de actuele zorggegevens door geautoriseerde gebruikers bij de bron worden ingezien en worden hergebruikt. Dat is de visie van waaruit we werken. Daarvoor gebeurt er binnen Nederland heel veel, waar wij vanuit HL7 Nederland aan willen bijdragen.

De interne organisatie van HL7 Nederland is voortdurend in ontwikkeling, om in te spelen op de behoeften van de leden en de vragen die er vanuit de omgeving op ons afkomen.

Activiteiten

Onze belangrijkste bijdragen bestaan uit het valideren van HL7 FHIR-NL profielen, het aanbieden van tooling om snel en makkelijk met HL7 FHIR (NL) te kunnen werken. Ook zorgen we voor gerichte deelname aan de HL7 International WGMs en FHIR Connecathons, om goed bij te kunnen dragen aan de internationale ontwikkelingen en daar in Nederland weer ons voordeel mee te kunnen doen. Tijdens de Nederlandse WGMs en Hackathons brengen we zoveel mogelijk nationale ontwikkelingen bij elkaar, om van elkaar te leren, samen oplossingen te ontwikkelen en een actieve HL7 NL FHIR Community te bieden!

KernTeam en Actieve Leden Forum

Het KernTeam (KT) zorgt voor coordinatie over deze vier hoofdonderdelen heen en ondersteunt het Actieve Leden Forum (ALF) waar de operationele uitvoering centraal staat. Het ALF pakt bijvoorbeeld ook de vragen van de leden op en zorgt, waar nodig, voor het beheer van de v2, v3 en CDA standaarden. Vanuit het ALF worden ook specifieke contactpersonen aangezocht die actief de contacten onderhouden met de vier door ons onderscheiden doelgroepen: leveranciers, instellingen, programma's en patiënten.

Samenwerking met Bestuur

Samen met het Bestuur zorgt het KT voor een adequaat opleidingsaanbod vanuit HL7 Opleidingen en worden Communicatie en PR ingevuld, om daarmee zowel strategisch, tactisch als operationeel iedereen goed geïnformeerd en geënthousiasmeerd te houden. Om de ontwikkeling van de HL7 FHIR-NL profielen goed aan te laten sluiten bij de landelijke ontwikkelingen en de behoefte van onze leden is de FHIR-NL raad gepositioneerd als belangrijke raadgever van Bestuur en KT.

Openbaarheid

De Stichting HL7 Nederland hecht bijzonder grote waarde aan openheid, transparantie en betrokkenheid van alle leden. Om die reden zijn alle vergaderingen van HL7 Bestuur, Kernteam, Actieve Leden Forum en de andere overleggen vrij toegankelijk voor alle leden.

Erkenning

Zowel binnen HL7 Nederland als bij HL7 International wordt de inzet van onze vrijwilligers zeer gewaardeerd. Degenen die daarbij in het oog springen worden geregeld in het zonnetje gezet. Wij houden daarvan natuurlijk een overzicht bij, om hen de erkenning te geven voor het vele werk dat zij voor HL7 verzetten.