Skip to main content

Lid worden

Steentje bijdragen

In Nederland worden de internationale HL7 standaarden beheerd door de Stichting HL7 Nederland. Wij werken strikt op non-profit basis en functioneren dankzij een groot ledenbestand en de belangeloze inzet van medewerkers van instellingen en leveranciers.

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de verbetering van informatieuitwisseling in de zorg?

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe leden die ons (actief) kunnen helpen met het verwezenlijken van onze missie. Het is de missie van HL7 om standaarden voor interoperabiliteit te leveren, die de zorg verbeteren, de werkprocessen optimaliseren en eenduidigheid bevorderen. Vul het aanmeldformulier in en meld uw organisatie aan als HL7-lid. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een password voor de leden-login en kunt u actief aan de slag!

Cursusaanbod HL7

Leden voordeel

 • U ontvangt korting op/gratis deelname aan HL7 activiteiten (cursussen, congressen en thema-bijeenkomsten)
 • U ontvangt gratis het HL7 magazine HighLights
 • U wordt als eerste op de hoogte gesteld van publicaties en ontwikkelingen
 • U beschikt over de volledige HL7-specificaties, w.o. de Nederlandse Implementatiegids en de HL7 International Implementation Guides. (Deze officiële HL7-specificaties en overige inhoudelijke informatie is HL7© en alleen beschikbaar voor leden)
 • U kunt vragen rondom interpretatie en implementatie van de HL7 standaarden stellen aan de verschillende beheergroepen binnen HL7 Nederland
 • U krijgt op de Nederlandse Working Group Meetings (WGM) begeleiding om een login te maken en uw weg te vinden in de communicatiekanalen van HL7, zoals de wiki, confluence en chat.fhir.org
 • U krijgt de kans om plaats te nemen in het Actieve Leden Forum (ALF) om concrete voorstellen uit te werken in de Nederlandse variant van de internationale HL7 standaarden
 • U krijgt als ALF-lid inzage in de voorpublicaties van de HL7 standaarden en kunt daar middels "Ballots" invloed op uitoefenen
 • U krijgt, na enige tijd te hebben meegedraaid in het ALF, de kans om bij toerbeurt op kosten van HL7 Nederland uitgezonden te worden naar de internationale WGM’s om een bijdrage te leveren aan de internationale HL7 standaarden; deze internationale WGM's worden drie keer per jaar gehouden, in principe tweemaal in de VS en eenmaal elders in de wereld.
 • U heeft daarnaast ook recht op de voordelen van het lidmaatschap bij HL7 International.

Lidmaatschapsbijdragen

De jaarlijkse bijdragen worden bewust zo laag mogelijk gehouden, teneinde zoveel mogelijk instellingen en leveranciers in de gelegenheid te stellen om de HL7-standaard in te voeren, alle informatie te ontvangen en (actief) bij te dragen aan de ontwikkeling van de standaard.

Lidmaatschapskosten per jaar m.i.v. 2024:

 • instellingen € 395,00
 • leveranciers € 790,00
 • overige organisaties € 790,00
 • entreegeld (eenmalig) € 150,00

Alle genoemde bedragen zijn exclusief het geldende btw tarief.

NB: Bedrijven met niet meer dan 5 werknemers kunnen bij het secretariaat van de Stichting HL7 Nederland een aanvraag indienen voor een gereduceerde lidmaatschapsbijdrage. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van officiële stukken van de Kamer van Koophandel, waaruit eenduidig blijkt dat er niet meer dan 5 werknemers werkzaam zijn bij het bedrijf. De gereduceerde lidmaatschapsbijdrage is gelijk aan de bijdrage voor instellingen.

Looptijd lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Er kunnen zich natuurlijk omstandigheden voordoen waardoor uw lidmaatschap niet langer waardevol is voor uw organisatie. In dat geval dient u uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar uw lidmaatschap op te zeggen. U bent dan nog de volledige lidmaatschapsbijdrage voor het lopende kalenderjaar verschuldigd en kunt ook het gehele jaar nog gebruik maken van uw rechten als lid van onze organisatie. Met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar zullen geen facturen meer worden verstuurd en vervallen uw rechten en toegang tot de website van HL7 Nederland.

Bij opzegging binnen 4 weken na ontvangst van de factuur voor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage worden 3 maanden lidmaatschap (25% van de jaarlijkse lidmaatschapskosten) in rekening gebracht. Bij opzegging na 1 maart is de volledige lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar verschuldigd.

Privacyverklaring

Door lid te worden stemt u in met de verwerking van de persoonsgegevens van de door u op te geven contactperso(o)n(en) door de Stichting HL7 Nederland. Hierop is onderstaande privacyverklaring van toepassing.

<DOWNLOADLINK TOEVOEGEN>