Skip to main content

HL7 FHIR®-NL

HL7 Nederland valideert en publiceert nationale HL7 FHIR®-NL profielen

Onderstaand treft u in het kort alle relevante informatie aan over het valideren en publiceren van nationale HL7 FHIR®-NL profielen door HL7 Nederland. Toegelicht worden de noodzaak van validatie, de aanvraag- en beoordelingsprocedure, de voordelen van gevalideerde profielen en verwijzingen naar diverse bronnen en documenten. Meld uw HL7 FHIR® profielen aan voor validatie, verkrijg het HL7 FHIR® keurmerk en laat de markt zien dat uw producten voldoen aan de eisen!

OID register
HL7 FHIR® : de internationale standaard voor interoperabiliteit in de zorg

De HL7 FHIR® standaard is in korte tijd uitgegroeid tot de nationale standaard voor informatie-uitwisseling in alle sectoren van zorg. De HL7 FHIR® standaard is gebaseerd op eenvoud, snelle ontwikkeling, huidige web en mobiele standaarden. De HL7 FHIR® bibliotheek bevat een groot aantal kant-en-klare bouwstenen (resources) waarmee voor elke willekeurige use case zeer snel specificaties, profielen, kunnen worden gedefinieerd voor het uitwisselen van informatie tussen toepassingen en workflows. De HL7 FHIR® resources en profielen bevatten niet alleen de functionele inhoud maar tevens alle technische specificaties. Daarmee zijn de HL7 FHIR® bouwstenen direct operationeel bruikbaar zonder noodzaak tot verdere technische aanpassingen. Dat garandeert een zeer snelle implementatie en een minimum aan ontwikkelinspanning.

Waarom is validatie van HL7 FHIR profielen essentieel?

HL7 Nederland heeft in samenwerking met Nictiz, Stichting Koppeltaal, Zorgdomein, OIZ en andere organisaties het initiatief genomen om te komen tot landelijke standaardisatie van HL7 FHIR profielen. Dit initiatief omvat kortweg: het valideren van HL7 FHIR profielen, het toekennen van een “HL7-FHIR®-NL” validatie keurmerk, het centraal publiceren van gevalideerde profielen via HL7 Nederland en het maken van afspraken over het beheer met en door de eigenaar van de gevalideerde profielen.

De belangrijkste doelen van de door HL7 Nederland ingestelde validatieprocedure zijn: de landelijke standaardisatie van FHIR-profielen te bevorderen, doublures en overlappende profielen te voorkomen en gebruikers zekerheden te bieden dat de gevalideerde profielen voldoen aan functionele en technische eisen. Een belangrijk aspect daarbij is dat de door HL7 Nederland gevalideerde HL7 FHIR®-NL profielen zijn afgestemd met de specificaties van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s). Elke organisatie die HL7 FHIR® profielen ontwikkelt kan c.q. moet deze profielen voordragen voor validatie, waarna deze bij gebleken geschiktheid door HL7 Nederland centraal worden gepubliceerd als preferente, generieke nationale profielen.

Onder meer MedMij en de daarin deelnemende partijen hebben HL7 FHIR® aangemerkt als de preferente (lees: “nationale”) standaard voor informatie-uitwisseling tussen PGO-toepassingen. Dit houdt in dat alle MedMij-informatiestandaarden gebaseerd op FHIR worden voorgelegd aan HL7 Nederland voor verkrijging van het “HL7 FHIR®-NL” validatiekeurmerk. Daarmee wordt hergebruik van gevalideerde profielen bevorderd en worden doublerende ontwikkelingen voorkomen. Dat geldt onverkort ook voor die IHE en IHE XDS-profielen waarin FHIR-resources en profielen worden gekopieerd of hergebruikt.

Hoe dien ik een aanvraag voor validatie in en hoe verloopt de procedure?

Organisaties die door hen ontwikkelde (of onder licentie beheerde) HL7 FHIR® profielen willen laten valideren door HL7 Nederland, kunnen eenvoudig een e-mail sturen naar het secretariaat van de Stichting HL7 Nederland via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld daarin welke HL7 FHIR® profielen u wilt laten valideren en wie de contactpersonen zijn op technisch-inhoudelijk niveau en op managementniveau.

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een opgave van de informatie die door u moet worden aangeleverd en wordt met u contact opgenomen over de aanpak en planning van de validatieprocedure, passend bij de aard en inhoud van de door u voor validatie aangeboden HL7 FHIR® profielen.

Na ontvangst van de inhoudelijke informatie en specificaties van uw HL7 FHIR® profielen, volgt de inhoudelijke beoordeling. Deze validatie wordt uitgevoerd door het HL7 FHIR®-NL Validatieteam. Dit team bestaat uit ca. 15 ervaren technische en functionele HL7 FHIR® deskundigen. Zij valideren gezamenlijk de aangeboden profielen. De validatieprocedure en verdere randvoorwaarden worden bewaakt door de HL7 FHIR®-NL Raad, waarin diverse belangrijke landelijke organisaties, koepels en leveranciersorganisaties zijn vertegenwoordigd.

Na positieve uitkomst van de validatie wordt aan de gevalideerde HL7 FHIR® profielen het keurmerk “HL7 FHIR®-NL gevalideerd” toegekend en worden de profielen gepubliceerd op de HL7 NL pagina’s van de internationale Simplifier website.

Gevalideerde profielen blijven uiteraard volledig eigendom van de organisatie die deze profielen heeft ontwikkeld. Ook het actueel houden en beheren van gevalideerde profielen blijft berusten bij de eigenaar van de profielen.

Waarom is validatie van HL7 FHIR profielen essentieel?

Gebruikers zien op 2 manieren direct of HL7 FHIR® profielen zijn gevalideerd:

  • Aan het validatie keurmerk dat aan gevalideerde HL7 FHIR®-NL profielen wordt verleend en dat door de eigenaren van gevalideerde profielen mag worden gebruikt in alle marketing uitingen.
  • Via de specifieke HL7 Nederland pagina op Simplifier.net waar alle gevalideerde profielen worden gepubliceerd
Waarom is validatie van HL7 FHIR profielen essentieel?
Zijn er kosten verbonden aan het laten valideren?

Het valideren en publiceren van aangeboden HL7 FHIR® profielen is kosteloos voor leden van HL7 Nederland. Niet-leden kunnen hun profielen alleen laten valideren nadat zij als lid zijn toegetreden.

Wat zijn de voordelen van validatie?

Het laten valideren van ontwikkelde HL7 FHIR® profielen, het toekennen van het “HL7 FHIR®-NL” keurmerk en de centrale publicatie via HL7 Nederland, heeft voor ontwikkelende organisaties een aantal bijzondere voordelen:

  • (Potentiële) klanten kunnen aan het keurmerk “HL7 FHIR®-NL gevalideerd” zekerheden ontlenen dat de profielen technisch-inhoudelijk juist, betrouwbaar en conform de FHIR-specificaties zijn ontwikkeld.
  • (Potentiele) klanten kunnen aan het keurmerk “HL7 FHIR®-NL gevalideerd” zekerheden ontlenen dat de profielen technisch-inhoudelijk juist, betrouwbaar en conform de FHIR-specificaties zijn ontwikkeld.keld.
  • De eis voor het leveren c.q. toepassen van gevalideerde HL7 FHIR®-NL profielen zal door gebruikers in toenemende mate worden opgenomen in offerte-aanvragen en contracten.
  • Bij de publicatie van gevalideerde HL7 FHIR®-NL profielen op de door HL7 Nederland beheerde pagina van Simplifier.net, worden de contactgegevens van de eigenaar vermeld, zodat men u kan benaderen voor aanvullende (betaalde) diensten. U kunt daarmee dus extra omzet genereren.
  • De door HL7 Nederland beheerde pagina op Simplifier.net waar alle gevalideerde profielen worden gepubliceerd bieden zekerheid dat diegenen die zoeken naar relevante reeds beschikbare HL7 FHIR®-NL profielen altijd uw profielen vinden.

Let op: als u in uw FHIR-toepassingen eigen specificaties hebt gebruikt of toevoegingen op de specificaties hebt gedaan dan wordt u geacht de HL7 FHIR® standaard te gebruiken en uw HL7 FHIR® profielen aan te melden bij HL7 Nederland voor het laten toekennen van het HL7 FHIR®-NL keurmerk. Dit geldt onverkort ook voor IHE en IHE XDS-profielen waarin HL7 FHIR® resources en/of profielen worden gekopieerd of hergebruikt. Gebruikers kunnen via de centrale pagina op Simplifier.net zien en controleren of profielen door HL7 NL zijn gevalideerd zijn. Daarmee onderscheidt u zich in de markt.

Is de validatieprocedure internationaal?

Alle HL7 International Affiliates hanteren dezelfde validatiecriteria zoals we die in Nederland hanteren. De organisatie en procedure worden echter per land aangepast aan de lokale situatie. De ervaringen met de validatieprocedure worden periodiek internationaal binnen HL7 International afgestemd en gezamenlijk verder doorontwikkeld.

Waar vind ik verdere informatie over de validatieprocedure en werkwijze?

Via onderstaande links treft u uitgebreide informatie aan over de validatieprocedure, zoals aan te leveren informatie en documentatie, de gehanteerde validatiecriteria, de werkwijze en samenstelling van het HL7 FHIR®-NL Validatieteam en Raad, publicatiewijze, etc.