Skip to main content

Wat is een OID?

Een OID is een wereldwijde Unieke Object Identificatie. De OID coderingssystematiek is een internationale door ISO vastgestelde standaard. HL7 Versie 3 berichten en CDA documenten gebruiken OIDs om code schema's en identifier namespaces aan te geven.

OIDs kunnen worden toegewezen door elke organisatie met een unieke Root OID. Binnen een enkel HL7 bericht of document kunnen OIDs vanuit verschillende bronnen gebruikt worden. Tevens kan een bepaald concept geidentificeerd worden door meer dan één OID, bijvoorbeeld vanuit verschillende organisaties.

OID register

Uitgifte OID

Wanneer een OID éénmaal uitgegeven is, blijft deze altijd verwijzen naar het zelfde schema of object. Een OID kan wel van status wijzigen, hij kan bijvoorbeeld vervallen verklaard worden.

Toekenning OID

Bij het toekennen van een OID door HL7 wordt gecontroleerd of het betreffende schema al een OID toegewezen heeft gekregen binnen de HL7 OID hierarchie. Zo niet, dan wordt een OID toegewezen binnen de daarvoor in aanmerking komende branch van de HL7 OID root.

OID registratie en register

Daarnaast kunnen bestaande OIDs binnen HL7 geregistreerd worden in het centrale OID register. Hierbij worden de beschrijvende kenmerken vastgelegd. De te registreren OID hoeft geen door HL7 toegekende OID te zijn. Wanneer een OID geregistreerd is, kunnen geen andere OIDs geregistreerd worden die het zelfde schema betreffen.

  • Zie de Verklarende Woordenlijst voor een nadere uitleg van termen als UID, OID, Assigning Authority, Toekennen van een OID, Registreren van een OID, OID Root en OID Branch Root.

  • Zie Gebruik van OIDs voor een toelichting op de verschillende soorten OIDs en de toepassing hiervan.

  • Zie de uitleg op de website van HL7 International voor meer informatie

Onderverdeling van (root) OIDs

Wanneer u de beschikking heeft over een root OID (een OID waarbinnen u zelf de onderverdeling verder kunt bepalen) is het verstandig om hierbij een aantal richtlijnen aan te houden.

Om te beginnen is het advies elk onderliggend niveau maar voor 1 soort nummers te gebruiken:

  • De hoofdtak voor een nieuw type unieke codes. In dit geval kunnen hieronder weer nieuwe hoofdtakken voorkomen, of unieke verwijzingen naar een bepaald codesysteem.
  • Een codesysteem. Deze OID identificeert een door de eigenaar van de OID beheerd codesysteem.

Onderliggende OIDs hoeven niet bij HL7 aangemeld te worden. Dit is alleen van belang als deze door externen landelijk op te zoeken moeten zijn.

Voor de nummering van de onderliggende niveaus wordt onderliggende indeling als advies aangegeven.

Type CodeBescrhijvingToelichting
0
HL7 Root OID

De organisatie zelf

1
HL7 registered internal objects (other than published documents and organizational bodies)
Eigen hard gecodeerde begrippen
2
HL7 organizational bodies and groups
Onderdelen van de eigen organisatie
3
External groups that have been issued an HL7 OID root for their own use
OIDs voor externe groepen of organisaties, die deze vervolgens naar eigen inzicht verder kunnen onderverdelen
4
Registered externally maintained identifier systems and namespaces
Identificatie van codesystemen die niet in eigen beheer zijn
5
HL7 Internal Code Systems
Identificatie van codesystemen die in eigen beheer zijn
6
Registered external coding systems (with an HL7 issued OID)
Identificatie van codesystemen die niet in eigen beheer zijn, maar waarvan de OID wel door de eigen organisatie is uitgegeven.
7
HL7 published documents (standards, tutorial slides, implementation guides, databases, published RIM graphic billboards, etc)
Identificatie van publicaties en uitgaves van documenten
8
HL7 OID registered documentation products and artifacts
Identificatie van eigen producten
9
HL7 Registered conformance profiles
Identificatie van conformance profiles
10
HL7 Registered Templates
Identificatie van templates
11
HL7 defined and registered Value Sets
Identificatie van zelf samengestelde Value Sets (uit andere codesystemen)
12
HL7 Version 2.x tables as code systems
Identificatie van HL7 v2.x tabellen
13
Externally authored and curated Value Sets, HL7 registered
Identificatie van extern beheerde Value Sets met een zelf uitgegeven OID
14
Assignment Ontology branch, use primarily in OID Sub Type field
Identificatie van onderzoek hierarchieen
15
Small code sets externally defined (similar to v2.x tables)
Identificatie van kleine code tabellen, extern gedefinieerd
19
HL7 Examples Root used for published examples; meaningless identifier, not to be used for any actual entities
OIDs voor Voorbeelden en Testen