Skip to main content

Gebruik van OIDS binnen HL7

OIDs worden binnen HL7 voor een aantal doeleinden gebruikt.

OID register

Identifier Namespaces

  • In HL7 versie 3 en CDA documenten wordt het datatype II (Instance Identifier) gebruikt om specifieke individuele objecten aan te geven. Eén van de eigenschappen van dit datatype is II.root, hierin wordt de unieke namespace voor de identificatie gedefinieerd. OIDs worden hierin vaak gebruikt om een verzameling identifiers aan te geven die elk een specifiek object uniek identificeren. De identificatie van het object zelf wordt dan opgenomen in II.extension. Een voorbeeld hiervan is het BSN (uniek identificatiesysteem in II.root) en het specifieke BSN-nummer voor een bepaald persoon (in II.extension).
  • Sommige OIDs verwijzen naar een uniek specifiek object. In dit geval bevat II.root de identificatie van het object en is II.extension niet aanwezig.
  • In HL7 versie 2 kan de OID identificatie opgenomen worden in de Hierarchical Descriptor (HD), die in veel datatypes in de HL7v2 standaard voorkomt. Hierin komen twee componenten voor: Universal ID en Universal ID Type. In de eerste component dient "ISO" vermeld te worden, in de tweede component kan dan de OID opgenomen worden.

Terminology Identification

  • In HL7 versie 3 en CDA documenten wordt het datatype CD, en de meeste afgeleide varianten hiervan, gebruikt. Deze bevat de eigenschap CD.codeSystem property: hier moet een OID ingevuld worden. Deze OID moet geregistreerd zijn in de HL7 OID Registry om het mogelijk te maken om Vocabulary Conformance Claims voor deze terminologie te publiceren.
  • Vanaf HL7 versie 2.7 is het mogelijk OIDs op te nemen in velden met de datatypes CWE en CNE. Dit vereenvoudigt het overzetten van v2 berichten naar v3 berichten aanzienlijk.

Value Sets

  • Value Sets kunnen gebaseerd zijn op een gecodeerd attribuut of een datatype eigenschap in HL7 V3 modellen. Deze worden hierbij geïdentificeerd door een OID, en optioneel een naam. Deze Value Sets kunnen onderdeel zijn van een Vocabulary Conformance Claim.
  • Vanaf HL7 versie 2.7 is het ook mogelijk om OIDs voor Value Sets op te nemen in de datatypes CWE en CNE.

Conformance Profiles

Het is mogelijk om Versie 2 Conformance Profiles te registreren. Hierbij krijgen deze een OID toegewezen. Deze wordt opgenomen in het MSH-segment in MSH-21.

Templates

Voor HL7 versie 3 kunnen Templates opgesteld worden. Deze worden ook geïdentificeerd door een OID.

Bron

(bron: wiki.hl7.org)

Zie verder ook de beschrijving van de Implementatie Handleiding Basiscomponenten, onderdeel Identificatie mechanismen.