Skip to main content

Overzicht actueel HL7 NL OID register

Het Nederlandse OID-register wordt door HL7 Nederland bijgehouden voor gebruik door alle partijen die hier behoefte aan hebben in het kader van de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg.
Het is niet toegestaan om (delen van) het OID-register in enige vorm te publiceren, aangezien het een dynamisch document is en voorkomen moet worden dat er verschillende, mogelijk tegenstrijdige, versies gaan circuleren. Verwijzing naar deze pagina op de website van HL7 Nederland is uiteraard wel toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd!
OID register

Download OID bestanden

20240507 HL7NL OID Register
Download
20240507 HL7NL OID Register
Download
Toelichting OID Aanvraagformulier NL V03
Download