Skip to main content

OID Aanvraagformulier

Dit formulier kan worden gebruikt voor de registratie van een OID. Voor een bestaand identificatie of coderings systeem, of om een Branch OID onder de HL7 NL root OID aan te vragen voor eigen gebruik. Deze OID wordt geregistreerd binnen het HL7 NL OID Register en/of in de internationale HL7 International OID Registry.

Het formulier is zowel bedoeld om OIDs aan te vragen (d.w.z. dat HL7 Nederland of HL7 Internationaal er een uitdeelt) of om bestaande OIDs (die door een andere organisatie, bijvoorbeeld NEN of ISO zijn uitgegeven) te registreren.

Vul de gegevens in, voor zover van toepassing. Er is voor gekozen om de vragen in het Engels te stellen vanwege registratie van de OID in internationaal verband. Download hier de de Nederlandse toelichting.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Gegevens over uw lidmaadschap van HL7 (zie voor nadere toelichting het toelichtingsdocument):


Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Betreft het de registratie van een reeds eerder uitgegeven OID, of de aanvraag tot het uitdelen van een nieuwe OID (zie voor nadere uitleg het toelichtingsdocument):

Ongeldige invoer
De organisatie die de code tabel beheert of de identificatie methode heeft vastgelegd. Dit kan dezelfde organisatie als de aanvrager zijn (zie voor nadere toelichting het toelichtingsdocument):
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Toepassingsgebied voor deze OID, internationaal of alleen binnen Nederland:

Ongeldige invoer
Een label (een ‘korte omschrijving’) voor datgene wat de OID identificeert. Voorbeelden: “ICD-9”, “SNOMED”, “Vektis Zorgverlenertabel”, “Nederlands Paspoort Nummer”.
Ongeldige invoer
Een (mogelijk zeer uitgebreide) beschrijving van datgene wat de OID identificeert. Deze beschrijving kan tevens refereren aan externe documenten of websites.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
External OIDs
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
HL7 assigned OIDS
Ongeldige invoer
In welke categorie valt deze OID (zie het toelichtingsdocument voor nadere uitleg):Ongeldige invoer
Ongeldige invoer