Skip to main content

Titel HL7 FHIR®

HL7 FHIR®

HL7 FHIR® is ontwikkeld als eenvoudig te hanteren formaat voor uitwisseling van zorginformatie op basis van internet standaarden. De FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources  worden internationaal ontwikkeld om bijvoorbeeld EPD systemen te ontsluiten voor mobiele toepassingen.

FHIR bestaat uit herbruikbare bouwstenen, de zogenaamde resources, waarmee snel werkende oplossingen voor uitwisseling van zowel administratieve als zorginhoudelijke gegevens kunnen worden gebouwd.

Open standaard

Doordat de bouwstenen direct een werkend product opleveren, kan een interface vaak al binnen een dag worden opgeleverd. Het open karakter van de standaard biedt de mogelijkheid om onderdelen toe te voegen. De ontwikkelaars van de standaard hanteren de 80/20 regel, 80 procent van de functionele eisen zijn generiek en de overige 20 zijn specifiek voor de toepassing zelf. Die laatste moet je niet willen standaardiseren.

Digital native

De FHIR standaard is de digital native van de HL7 familie en volledig op basis van webstandaarden ontwikkeld, waaronder XML. JSON, HTTP en OAuth. Daarmee kunnen webontwikkelaars snel aan de slag met de standaard zonder een lange leercurve. Om snel wegwijs te worden in de verschillende resources die er zijn en het ontwikkelpad te leren kennen biedt HL7 Nederland een 2-daagse cursus HL7 FHIR aan.

Gebruik in Nederland

In Nederland wordt door de Stichting Koppeltaal GGZ hard gewerkt aan FHIR profielen voor de integratie tussen eHealth platforms in de GGZ en de specifieke games, oefeningen en ondersteunende apps die er voor specifieke doelgroepen binnen de GGZ worden ontwikkeld. Naar verwachting zal het aantal FHIR toepassingen in Nederland snel gaan toenemen, vooral voor mobiele zorgtoepassingen.

HL7nl Profielen

HL7 Nederland maakt specifieke Nederlandse FHIR profielen beschikbaar via de internationale Simplifier omgeving, zodat typisch Nederlandse zaken als postcode, BSN, of de actuele medicatie volgens de G-Standaard niet door elke ontwikkelaar opnieuw uitgevonden hoeven te worden. Hiervoor is een eenvoudige validatieprocedure ontwikkeld en volledig beschreven. Lees dus goed waarom en hoe u uw HL7 FHIR profielen laat valideren en publiceren.

Meer weten?

Bekijk onze korte introductievideo of schrijf je in voor de eLearning HL7 FHIR Basiskennis.