Skip to main content

Titel Specialistisch

Specialistisch

HL7 gaat over meer dan alleen standaarden voor het uitwisselen van zorginformatie. Zo ontwikkelen we ook de eisen die aan EPD en PGD systemen kunnen worden gesteld en manieren waarop kwaliteitsinformatie op basis van EPD gegevens kan worden samengesteld.

In Nederland wordt er actief deelgenomen aan het ontwikkelen en gebruiken van de volgende specialistische standaarden:

  • Het EHR-S FM - een standaard van functionele eisen die van toepassing zijn op een elektronische patiëntendossier (EPD) systeem (zoals door ziekenhuizen, privéklinieken, GGZ-instellingen of paramedici worden gebruikt). De lijst met functionele eisen is beschreven vanuit het oogpunt van de gebruiker om zodoende een consistente beschrijving van systeemfuncties mogelijk te maken. Dit EHR-S model biedt door de creatie van Functionele Profielen een gestandaardiseerde beschrijving en algemeen begrip van functionaliteiten die worden gezocht of beschikbaar zijn in een gegeven situatie (bijvoorbeeld intensive care, cardiologie, huisartsenpraktijk)
  • Het PHR-S FM - een standaard van functionele eisen die van toepassing zijn op een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) systeem, dat is toegesneden op gebruik door de patiënt/cliënt en mantelzorgers. Het PGD vormt de kern van een persoonlijke gezondheidsomgeving waar onder andere de Patiëntenfederatie NPCF naar streeft;
  • De eMeasures standaard voor de specificatie van kwaliteitsindicatoren in de zorg, waarmee gespecificeerd kan worden op basis van welke gegevens in een EPD en met behulp van welk algoritme een kwaliteitsindicator berekend moet worden.

Daarnaast wordt voor de uitwisseling tussen ziekenhuizen en de sector langdurige zorg in Nederland gewerkt aan de samenwerking tussen de in de care sector gebruikte iStandaarden (beheerd door Zorginstituut Nederland) en de HL7 v2 standaarden uit de ziekenhuizen. Hierbij wordt een afbeelding (mapping) onderhouden die bijvoorbeeld voor een verpleeghuispatiënt gebruikt zal worden bij overdracht naar of vanuit (het EPD van) het ziekenhuis. De implementatiegids voor de mapping tussen deze twee standaarden is voor leden van HL7 Nederland beschikbaar.

{phocadownload view=category|id=20|target=s}