Skip to main content

Titel HL7 v2 berichten

HL7 v2 berichten

De HL7 v2 berichten zijn vanouds het werkpaard van HL7. Zij ondersteunen de meest voorkomende transacties tussen computersystemen in zorginstellingen, waaronder inschrijving en opname van patiënten, plaatsen van orders en ontvangen van uitslagen, uitschrijven van recepten, agendabeheer en financiële afhandeling.

HL7 v2 berichten, officieel gepubliceerd als 'Applicatie protocol voor elektronische gegevensuitwisseling in zorginstellingen' is een interoperabiliteitsspecificatie voor transacties gegenereerd en ontvangen door computersystemen. Deze specificaties zijn gepubliceerd als een verzameling hoofdstukken die per domein de interacties beschrijven. De HL7 v2 berichten worden in Nederland in met name ziekenhuisomgevingen veelvuldig toegepast in het administratieve domein en voor ordercommunicatie. De berichten kenmerken zich door de zogenaamde pipe structuur, hoewel ook XML implementatie mogelijk is.

Wij onderhouden de implementatiehandleidingen voor het gebruik van HL7 v2 berichten in Nederland, waarin eenduidige afspraken worden gemaakt over typisch Nederlandse zaken als het gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN). Hierdoor wordt het aansluiten van nieuwe systemen binnen ziekenhuizen een stuk eenvoudiger. Periodiek worden de implementatiehandleidingen ook als Nederlandse norm (NEN 7504) gepubliceerd, maar de meest recente is gratis voor leden van HL7 Nederland beschikbaar.

{phocadownload view=category|id=10|target=s}