Skip to main content

Privacy verklaring

Stichting HL7 Nederland, statutair gevestigd te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting HL7 Nederland
Willem Barentszstraat 1
3902 DE Veenendaal
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.hl7.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting HL7 Nederland verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw lidmaatschap van de Stichting en uw bereidheid deze gegevens daartoe te verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij vastleggen en verwerken:

 • Naam van de organisatie die lid is;
 • Bezoekadresgegevens van de organisatie;
 • Postadresgegevens van de organisatie;
 • Land van de organisatie;
 • Telefoonnummer van de organisatie;
 • Faxnummer van de organisatie;
 • Emailadres(sen) van de organisatie;
 • URL van de algemene website van de organisatie;
 • Bankrekeningnummer (IBAN) van de organisatie;
 • Betaalhistorie van de organisatie van het lidmaatschap;
 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en initialen van de contactperso(o)n(en) bij de organisatie;
 • Telefoonnummer(s) van de contactperso(o)n(en);
 • E-mailadres(sen) van de contactperso(o)n(en);
 • Aanhef, titel, functie en afdeling van de contactperso(o)n(en).

Bovenstaande gegevens worden eveneens vastgelegd en verwerkt van organisaties en contactpersonen (leden en niet-leden) die zich inschrijven voor activiteiten en evenementen die door de Stichting worden georganiseerd, al dan niet in samenwerking met derden. Ingeval van samenwerking met derden kunnen gegevens van organisaties en personen worden verstrekt aan deze derden, in welke gevallen de Stichting verantwoordelijk blijft voor de vastgelegde en verwerkte gegevens. Onder door de Stichting verwerkte gegevens vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens door Stichting HL7 Nederland georganiseerde activiteiten worden gemaakt en gepubliceerd op de website of andere publicitaire kanalen van de Stichting.

Bijzondere en/of gevoelige online persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij kunnen echter niet voorkomen dat een bezoeker via een zoekmachine op onze site komt, waarbij de mogelijkheid bestaat dat externe zoekmachines wel degelijk persoonlijke gegevens vastleggen. Voor het maken van analyses over de populariteit van onze website, houden wij geanonimiseerde statistieken bij van het aantal bezoekers, inclusief een verdeling naar de volgende gegevens: land, taal, type browser, netwerk, type apparaat, tijdstip en duur van het bezoek, aantal opgevraagde pagina’s en via welke link men op onze website is gekomen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze gegevens.

Werkgroepen en het Actieve Leden Forum

Stichting HL7 Nederland is een netwerkorganisatie. In de verschillende werkgroepen en het Actieve Leden Forum wordt samengewerkt aan documenten en producten, waarbij niet uitgesloten is dat persoonlijke informatie uit hoofde van deelname aan de activiteiten in deze documenten worden opgenomen. Hiervoor kan de Stichting HL7 Nederland geen verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast houdt ons werk in dat wij moderne internettools gebruiken om samen te werken aan informatiestandaarden. Deze tools, zoals Confluence, GitHub, Jira, Office 365, Google Docs, email en andere tools, houden zelf een gebruiker/wachtwoord administratie bij, waarbij u zelf de verantwoordelijk heeft voor het maken, wijzigen of schrappen van uw login. Alleen uw login voor de HL7 Nederland Wiki is direct gekoppeld aan uw persoonsgegevens bij Stichting HL7 Nederland; deze wordt automatisch aangemaakt bij inschrijving en verwijderd bij uitschrijving als persoon op de website van Stichting HL7 Nederland. Wij wijzen u erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het vastleggen en beheren van uw gegevens in de databases van deze tools. De organisaties die deze tools leveren zijn daarvoor verantwoordelijk. Indien u vindt dat een tool die door onze Stichting wordt gebruikt op onredelijke wijze met uw persoonsgegevens omgaat, verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen dan gezamenlijk met u een oplossing proberen te vinden, bijvoorbeeld door druk uit te oefenen op de leverancier van de tool.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting HL7 Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw lidmaatschapskosten;
 • Het afhandelen van de facturering van deelname aan activiteiten van de Stichting
 • Het oproepen tot stemmen bij verkiezingen van bestuursleden;
 • Het oproepen tot (inter)nationale stemmen bij ballots van de door de Stichting beheerde HL7 standaarden
 • U te kunnen bellen of e-mailen om u uit te nodigen voor HL7 activiteiten;
 • Het via e-mail verzenden van onze Nieuwsbrief.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Stichting HL7 Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo lang u/uw organisatie lid is van de Stichting bewaart de Stichting uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uit het ledenbestand verwijderd bij:

 • Beëindiging van het lidmaatschap;
 • Overlijden van een contactpersoon;
 • Langdurig achterwege blijven van het betalen van het jaarlijks verschuldigd lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting HL7 Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting HL7 Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting HL7 Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen, porteren of verwijderen

U hebt het recht en u hebt zelf de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Via de leden login beheert u zelf de gegevens die wij over u vastleggen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting HL7 Nederland. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Stichting HL7 Nederland een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen. Een verhuizing van uw organisatie naar een ander land, waar een andere HL7 affiliate actief is, is een voorbeeld hiervan. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegeven sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Stichting HL7 Nederland wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligingen

Stichting HL7 Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan dat u binnen een dag wilt worden teruggebeld door een bestuurslid van onze Stichting. 

Aldus getekend door de voorzitter op 24 mei 2018 te Veenendaal, Stichting HL7 Nederland

Rob Mulders,
Voorzitter Bestuur