Skip to main content

Nieuwe voorzitter

HL7 Nederland heeft een nieuwe voorzitter

Nieuwe voorzitter

Na een succesvol verlopen verkiezing onder de leden kunnen wij met gepaste trots meedelen dat Jan-Eric Slot verkozen is om de voorzittersrol van HL7 Nederland over te nemen van Rob Mulders.

Vertrekkend voorzitter Rob Mulders

Zoals eerder gemeld heeft Rob Mulders besloten om, na vijf jaar voorzitterschap van HL7 Nederland, zich niet herkiesbaar te stellen voor een positie in het bestuur. Daarom zijn wij eind vorig jaar op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. Na raadpleging van de leden is daar een zeer geschikte kandidaat voor gevonden!

Aankomend voorzitter Jan-Eric Slot

Jan-Eric Slot is vanaf 1990 betrokken bij HL7, eerst bij de mede oprichter Digital Equipment Corporation, vanaf 1992 ook in de Technische Commissie HL7 Nederland. Het is prachtig dat hij de rijen van HL7 Nederland nu komt versterken en de realisatie van de strategische plannen mede tot uitvoering helpt te brengen.

Jan-Eric is sinds vele jaren actief in de zorg, waarvan meer dan 35 in de medische informatica. Zijn ervaring met HL7 strekt zich uit tot meerdere communication engines en veelvuldige implementaties van de standaard. Bestuurlijke ervaring heeft hij onder andere opgedaan als CIO van het AMC (nu onderdeel van Amsterdam UMC) en als bestuurder bij Bernhoven, het Brabantse Zinnige Zorg en Corona hotspot ziekenhuis en in de besturen van de Cooperatie Zorgconnect, HIMSS Europe en CHIME, het internationale College of Healthcare Information Management Executives.

Ervaring met standaardisatie heeft hij, naast zijn vroege betrokkenheid bij HL7 Nederland, ook opgedaan als CEO van SNOMED International en bij initiatieven in de EU en gremia van de Joint Initiative Council for Global Health Informatics Standardization. De afgelopen jaren is hij actief geweest bij het Ministerie van VWS als kwartiermaker binnen het programma van Uitkomstgerichte Zorg voor het Informatie onderdeel. De rol van informatie, zowel binnen de directe patiëntenzorg als bij de besturing ervan kan naar zijn mening niet onderschat worden. Standaarden als HL7 zijn daarbij van levensbelang, zowel binnen Nederland als internationaal.

Benoeming en overdracht

In de bestuursvergadering van 20 april 2023 is Jan-Eric formeel in het bestuur benoemd en tot voorzitter verkozen. Rob Mulders blijft uiteraard beschikbaar voor een soepele overdracht van de taken.

Events & Opleidingen

Opleiding HL7 versie 2 (maart 2024)

dinsdag, 05 mrt 2024 - 9:00
€ 1.375,00
Utrecht

Bent u direct betrokken bij het specificeren, bouwen en implementeren van HL7 versie 2 berichten, dan leert u in deze opleiding precies wat u daar voor nodig heeft.


Opleiding HL7 FHIR Basics (april 2024)

dinsdag, 09 apr 2024 - 9:00
€ 1.375,00
Utrecht

Deze 2-daagse HL7-opleiding is primair bestemd voor degenen die betrokken zijn bij de implementatie, uitrol en support van applicaties die gebruik maken van de HL7 FHIR specificatie.


HL7 FHIR NL Connectathon (april 2024)

woensdag, 10 apr 2024 - 9:00
€ 125 per dag ex BTW
Motel de Witte Bergen - Hilversum

HL7 Nederland organiseert van 10 t/m 12 april 2024 wederom een HL7 FHIR NL Connectathon, parallel aan de WGM op 11 en 12 april. De HL7 FHIR NL Connectathon is een hands-on event waarin we op basis van de HL7 FHIR standaarden gegevensuitwisselingen rondom verschillende use cases gaan realiseren.

Hou de mail en de website in de gaten voor een oproep tot deelname!


21e HL7 Nederland Working Group Meeting

donderdag, 11 apr 2024 - 9:00
€ 125 per dag ex BTW
Motel de Witte Bergen - Hilversum

Save the date voor de 21e HL7 Nederland Working Group Meeting.

Wil je weten wat een Working Group Meeting is? Er is zelfs een video over gemaakt!