Skip to main content

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Het jaar begint met drie benoemingen

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen, die van 5 t/m 23 januari 2024 onder de leden zijn gehouden, zijn op de bestuursvergadering van 24 januari 2024 maar liefst drie nieuwe bestuursleden aangetreden.

Van het zittende bestuur hadden zowel Esther Bloemen-van Gurp als Robert Veen aangegeven hun lidmaatschap niet langer voort te kunnen zetten. Zij worden opgevolgd door Dana Ibragimova en Roel Barelds. Daarnaast had ook onze penningmeester Albert Boersma aangegeven dat hij het stokje na 11 jaar wil overdragen. Hij wordt vervangen door Pascal Looijé. Zowel Esther als Albert blijven nog even aan als bestuurder om een warme overdracht van hun taken naar de nieuwe bestuursleden mogelijk te maken. Wij zijn bijzonder blij met de nieuwe bestuursleden en kijken uit naar een mooie tijd, waarin HL7 Nederland zich verder zal ontwikkelen als één van de pijlers van het duurzame informatiestelsel voor de zorg in Nederland.

Hieronder stellen de nieuwe bestuursleden zich voor.

Dana IbragimovaHL7 Dana Ibragimova

Met veel enthousiasme en toewijding werk ik aan interoperabiliteit in de zorg. Daamee wil ik bijdragen aan de missie van HL7 Nederland als bestuurslid. Mijn uitgebreide kennis van HL7-standaarden en mijn actieve betrokkenheid bij het uitwisselingsproject DvdExit/Twiin hebben mij in staat gesteld om een waardevolle bijdrage te leveren aan de bevordering van een deel van interoperabiliteit binnen de Nederlandse zorgsector.

Ik deel de passie voor interoperabiliteit in de zorg die HL7 Nederland uitdraagt. Gedurende mijn loopbaan heb ik mij toegewijd aan het begrijpen, implementeren en bevorderen van HL7-standaarden en profielen binnen de Nederlandse zorgomgeving. Ik ben goed op de hoogte van zowel nationale als internationale ontwikkelingen in informatievoorziening in de zorg en begrijp de evolutie van HL7-standaarden. Deze kennis stelt mij in staat om de waarde van HL7 Nederland-standaarden en profielen effectief te communiceren en te bevorderen bij beleidsmakers en bestuurders. Mijn ervaring en overtuigingskracht hebben bijgedragen aan de succesvolle adoptie van deze standaarden binnen verschillende zorginstellingen.

Als een oplossingsgerichte professional ben ik gewend om in een complexe omgeving met diverse belanghebbenden te opereren. Ik ben altijd op zoek naar innovatieve manieren om de ambitie van HL7 Nederland te realiseren. Mijn betrokkenheid bij het DvdExit/Twiin-project is een voorbeeld van mijn vermogen om concrete oplossingen te vinden voor interoperabiliteitsuitdagingen in de zorgsector. Dit project heeft gediend als een katalysator voor de aansluiting van nieuwe zorginstellingen op HL7 en heeft bijgedragen aan een efficiëntere gegevensuitwisseling.

Ik geloof sterk in teamwerk en ben ervan overtuigd dat bestuursleden elkaar kunnen aanvullen en uitdagen om het beste resultaat te bereiken. Mijn ervaring in diverse samenwerkingsverbanden heeft mijn vermogen om effectief als onderdeel van een team te functioneren versterkt. Als bestuurslid van HL7 Nederland zal ik mijn denk- en doe-vaardigheden inzetten om bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en de besluiten van de organisatie.

Tot slot ben ik een fervent netwerker en begrijp ik het belang van het onderhouden van een breed netwerk binnen de zorgsector. Ik ben vastbesloten om mijn bijdrage te leveren aan het bevorderen van de betrokkenheid van diverse belanghebbenden binnen HL7 Nederland en te zorgen voor de groei en duurzaamheid van het netwerk.

Kortom, mijn passie voor interoperabiliteit in de zorg, mijn diepgaande kennis van HL7-standaarden en mijn bewezen staat van dienst in het bevorderen van de adoptie ervan, zal ik inzetten voor mijn nieuwe positie in het bestuur van HL7 Nederland.

Roel BareldsHL7 Roel Barelds

Ik heb een diepgaande kennis van terminologie en classificatiestandaarden met betrekking tot IT-systemen binnen de gezondheidszorg. Daarbij heb ik een bijzondere interesse in het gebruik van codesystemen zoals SNOMED CT, ICD-10, LOINC en klinische archetypen/Clinical Models. 

Naast dat ik part-time met pensioen ben, vervul ik ook nog de rol van Specialist Standaarden “Interoperabiliteit en Standaardisatie” bij ChipSoft.

Omdat ik standaardisatie hoog in het vaandel heb, ben ik al jaren betrokken bij de Stichting HL7 Nederland. Hier ben ik o.a. bestuurslid (>10 jaar, namens het KernTeam) en internationaal betrokken bij de HL7 werkgroepen voor Terminologie/Codesystemen. Binnen het landschap van standaarden verandert er o.a. door de WEGIZ heel veel op het gebied van o.a. gegevensuitwisseling. Eén van de “geprefereerde” standaarden de komende tijd zal HL7 FHIR zijn. Dit zal zeker een bepaalde druk leggen op HL7 Nederland. Mijns inziens is het belangrijk dat er ook binnen het bestuur ervaring is met het zorglandschap en hoe het binnen HL7 allemaal geregeld is. Door het vertrek van een aantal andere bestuursleden komt deze ervaring onder druk te staan. Graag wil ik in de komende periode mijn kennis overdragen aan de nieuwe leden van het bestuur. Zodat ik op een gegeven moment met een gerust hart “volledig” met pensioen kan gaan.

Pascal LooijéHL7 Pascal Looijé

Mijn naam is Pascal Looijé, en sinds het begin van mijn carrière ben ik actief in het Zorg & ICT-domein. Nu is het tijd om bijna 15 jaar Zorg & ICT-ervaring, gecombineerd met een passie om interoperabiliteit inzichtelijk en begrijpelijk te maken, in te zetten voor de stichting HL7 Nederland. Ik kijk ernaar uit om mijn enthousiasme en kennis te gebruiken om de stichting te laten groeien, met als doel de bevordering van interoperabiliteit binnen de zorgsector.

Interoperabiliteit is de rode draad in mijn carrière. Ik begon als technisch integratieconsultant en kwam in aanraking met HL7 versie 2-berichten en later HL7 versie 3-berichten en documenten. Tijdens diverse projecten koppelde ik verschillende systemen aan elkaar, gebruikmakend van standaarden en de HL7v2 Nederlandse implementatiehandleiding. Elk integratievraagstuk was een puzzel die op te lossen was met internationale standaarden zoals HL7.

Na enkele jaren gewerkt te hebben met de techniek, ben ik verdergegaan als Product Manager en heb ik mij gericht op het beschikbaar krijgen van data en beelden. Na succesvolle implementaties, met name op IHE-gebaseerde zorgnetwerken (waarbij ook gebruik werd gemaakt van HL7), heb ik de overstap gemaakt naar de consultancy bij een onafhankelijk adviesbureau. Vanuit daar zijn we gestart met Interoplab en werk ik daarnaast als IT-architect voor verschillende projecten en programma’s. Ik vind het belangrijk om actief bij te dragen aan standaardisatieorganisaties om een positieve impact te maken op de zorg en het beschikbaar krijgen van medische gegevens.

 

Events & Opleidingen

Opleiding HL7 versie 2 (oktober 2024)

dinsdag, 08 okt 2024 - 9:00
€ 1.375,00
Utrecht

Bent u direct betrokken bij het specificeren, bouwen en implementeren van HL7 versie 2 berichten, dan leert u in deze opleiding precies wat u daar voor nodig heeft.


Opleiding HL7 FHIR Basics (november 2024)

dinsdag, 05 nov 2024 - 9:00
€ 1.375,00
Utrecht

Deze 2-daagse HL7-opleiding is primair bestemd voor degenen die betrokken zijn bij de implementatie, uitrol en support van applicaties die gebruik maken van de HL7 FHIR specificatie.


22e HL7 Nederland Working Group Meeting

donderdag, 07 nov 2024 - 9:00
€ 125 per dag ex BTW
Motel de Witte Bergen - Hilversum

Save the date voor de 22e HL7 Nederland Working Group Meeting.

Wil je weten wat een Working Group Meeting is? Er is zelfs een video over gemaakt!


Opleiding: Workshop Interoperabiliteit (op aanvraag)

dinsdag, 31 dec 2024 - 0:00
Prijs op aanvraag
In-house / In-company

Bent u betrokken bij een project of programma dat impact heeft op de informatie-uitwisseling binnen een organisatie en/of met andere organisaties? Deze 1-daagse workshop is bedoeld om alle betrokken managers en adviseurs te voorzien van basiskennis rondom interoperabiliteit, de te gebruiken interoperabiliteitsstandaarden en de problemen die specifiek bij dit soort projecten naar voren komen.