Skip to main content

Titel HL7 v3 en CDA®

HL7 v3 en CDA®

HL7 versie 3 is een volledig op informatiemodellen gebaseerde groep van standaarden. Dezelfde modellen worden gebruikt voor HL7 v3 berichten als voor HL7 CDA® documenten. De berichten zijn bedoeld voor gebruik tussen computersystemen, terwijl documenten daarnaast ook gewoon voor mensen leesbaar zijn.

Berichten

De HL7 v3 berichtenstandaard is een operabiliteitsspecificatie voor transacties die zijn afgeleid van de HL7 V3 Foundation modellen (zoals het HL7/ISO Reference Information Model (RIM)) en vocabulaire. De standaard definieert communicatie, geproduceerd en ontvangen door computersystemen, met volledig behoud van semantiek. Daardoor zijn HL7 v3 berichten goed bruikbaar wanneer informatie door de ontvangende zorgorganisatie verder verwerkt en bewerkt moet worden in de eigen computersystemen.

In Nederland maakt vooral het Landelijk Schakelpunt (LSP) gebruik van HL7 v3 berichten en daarnaast de DBC/DOT Grouper voor declaratie van ziekenhuiszorg. HL7 Nederland beheert samen met Nictiz en VZVZ de HL7 v3 Basiscomponentengids en de HL7 v3 Implementatiegids Infrastructurele Domeinen. Daarnaast is voor leden van HL7 Nederland ook de HL7 v3 Implementatiegids Care Provision beschikbaar.

{phocadownload view=category|id=17|target=s}

Voor de specificaties rondom het LSP wordt verwezen naar de AORTA documentatie van VZVZ. Voor de DBC/DOT Grouper berichten wordt verwezen naar de site van VECOZO.

Documenten

De HL7 CDA Release 2.0 levert een uitwisselingsmodel voor zorginhoudelijke documenten (zoals ontslagbrieven en voortgangsverslag) - en brengt de gezondheidszorg dichter bij de realisatie van een gedeeld elektronisch medisch dossier. Door gebruik te maken van XML, het HL7 Reference Information Model (RIM) en gecodeerde vocabulaires zijn de CDA documenten zowel leesbaar voor computers, zodat ze eenvoudig elektronisch ontleed en verwerkt kunnen worden, als voor mensen, zodat ze eenvoudig kunnen worden opgevraagd en gebruikt door de mensen die ze nodig hebben. CDA documenten kunnen worden getoond via web browsers die XML aankunnen of draadloze applicaties zoals mobiele telefoons. De HL7 CDA Release 2 specificaties zijn gebaseerd op het HL7 Clinical Statement Model, volledig RIM-compliant en in staat om beslissingsondersteuning te bieden en andere geavanceerde applicaties met behoud van de eenvoudige weergave van het wettelijk geauthenticeerde document.

In Nederland worden de HL7 CDA documenten vaak gebruikt bij regionale uitwisseling, zoals binnen IHE XDS infrastructuren, bijvoorbeeld voor de overdracht van patiënten. Maar ook specifieke landelijke toepassingen, zoals de darmkankerscreening, maken gebruik van HL7 CDA documentspecificaties. HL7 Nederland biedt een platform voor discussie over het juist gebruik van HL7 CDA in specifieke projecten.