Skip to main content

HL7 CDA vergeleken met HL7 FHIR

Zijn deze standaarden opvolgend of aanvullend?

HL7 CDA vergeleken met HL7 FHIR

Op verzoek van het Informatieberaad Zorg is een vergelijking gemaakt tussen de HL7 Clinical Document Architecture (CDA) en de HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). Dit document is door Rob Mulders ter informatie aangeboden aan het Informatieberaad Zorg tijdens de virtuele bijeenkomst van 21 september 2020. De centrale vraag is: zijn deze standaarden opvolgend of aanvullend?

De weg naar CDA

De meest verbreide standaard is HL7 versie 2 (HL7v2). Alle Nederlandse ziekenhuizen maken sinds eind vorige eeuw intern (intramuraal) gebruik van HL7v2 om berichten tussen het centrale EPD/ZIS en de afdelingssystemen uit te wisselen. Rond de eeuwwisseling ontstond de behoefte om gegevens tussen zorginstellingen (transmuraal) uit te wisselen. HL7 kwam daartoe met HL7 versie 3 (HL7v3), waar de Clinical Document Architecture (CDA) het meest succesvolle onderdeel van is. Met CDA kan een patiëntendossier gestructureerd in één document worden weergegeven en uitgewisseld.

De opkomst van FHIR

Door de populariteit van internet, ontstond rond 2010 de behoefte om het gebruik van documenten te vervangen door een interactief vraag- en antwoordspel tussen applicaties onderling. HL7 nam de door alle grote industrieën gebruikte internetstandaard Application Programming Interface (API) als voorbeeld en ontwikkelde op basis daarvan de FHIR API voor het ondersteunen van workflow (het vraag- en antwoordspel) in de zorgsector. Zowel CDA als FHIR worden in de praktijk toegepast. Zijn deze standaarden aanvullend of opvolgend?

Durf de stap te maken

Ons advies is kort en bondig: durf de stap naar de FHIR API te maken. Als we in de zorgsector betere gegevensuitwisseling willen (met als gevolg meer patiëntparticipatie, minder werkdruk en lagere kosten), dan is het gebruik van een gestandaardiseerde API over internet absoluut het beste middel.

Het hele document is hieronder te downloaden.

pdf Advies HL7 CDA vergeleken met FHIR (786 KB)

Events & Opleidingen

Opleiding HL7 versie 2 (oktober 2024)

dinsdag, 08 okt 2024 - 9:00
€ 1.375,00
Utrecht

Bent u direct betrokken bij het specificeren, bouwen en implementeren van HL7 versie 2 berichten, dan leert u in deze opleiding precies wat u daar voor nodig heeft.


Opleiding HL7 FHIR Basics (november 2024)

dinsdag, 05 nov 2024 - 9:00
€ 1.375,00
Utrecht

Deze 2-daagse HL7-opleiding is primair bestemd voor degenen die betrokken zijn bij de implementatie, uitrol en support van applicaties die gebruik maken van de HL7 FHIR specificatie.


22e HL7 Nederland Working Group Meeting

donderdag, 07 nov 2024 - 9:00
€ 125 per dag ex BTW
Motel de Witte Bergen - Hilversum

Save the date voor de 22e HL7 Nederland Working Group Meeting.

Wil je weten wat een Working Group Meeting is? Er is zelfs een video over gemaakt!


Opleiding: Workshop Interoperabiliteit (op aanvraag)

dinsdag, 31 dec 2024 - 0:00
Prijs op aanvraag
In-house / In-company

Bent u betrokken bij een project of programma dat impact heeft op de informatie-uitwisseling binnen een organisatie en/of met andere organisaties? Deze 1-daagse workshop is bedoeld om alle betrokken managers en adviseurs te voorzien van basiskennis rondom interoperabiliteit, de te gebruiken interoperabiliteitsstandaarden en de problemen die specifiek bij dit soort projecten naar voren komen.