Skip to main content

HL7 v3 en CDA®

HL7 v3 en CDA®

Op informatiemodellen gebaseerde groep van standaarden

HL7 versie 3 is een volledig op informatiemodellen gebaseerde groep van standaarden. Dezelfde modellen worden gebruikt voor HL7 v3 berichten als voor HL7 CDA® documenten. De berichten zijn bedoeld voor gebruik tussen computersystemen, terwijl documenten daarnaast ook gewoon voor mensen leesbaar zijn.

Berichten

De HL7 v3 berichtenstandaard is een operabiliteitsspecificatie voor transacties die zijn afgeleid van de HL7 V3 Foundation modellen (zoals het HL7/ISO Reference Information Model (RIM)) en vocabulaire. De standaard definieert communicatie, geproduceerd en ontvangen door computersystemen, met volledig behoud van semantiek. Daardoor zijn HL7 v3 berichten goed bruikbaar wanneer informatie door de ontvangende zorgorganisatie verder verwerkt en bewerkt moet worden in de eigen computersystemen.

In Nederland maakt vooral het Landelijk Schakelpunt (LSP) gebruik van HL7 v3 berichten en daarnaast de DBC/DOT Grouper voor declaratie van ziekenhuiszorg. HL7 Nederland beheert samen met Nictiz en VZVZ de HL7 v3 Basiscomponentengids en de HL7 v3 Implementatiegids Infrastructurele Domeinen. Daarnaast is voor leden van HL7 Nederland ook de HL7 v3 Implementatiegids Care Provision beschikbaar.

pdf Implementatiegids HL7 v3 0 NL Care Provision v1 0 (3.84 MB)

Voor de specificaties rondom het LSP wordt verwezen naar de AORTA documentatie van VZVZ. Voor de DBC/DOT Grouper berichten wordt verwezen naar de site van VECOZO.

Documenten

De HL7 CDA Release 2.0 levert een uitwisselingsmodel voor zorginhoudelijke documenten (zoals ontslagbrieven en voortgangsverslag) - en brengt de gezondheidszorg dichter bij de realisatie van een gedeeld elektronisch medisch dossier. Door gebruik te maken van XML, het HL7 Reference Information Model (RIM) en gecodeerde vocabulaires zijn de CDA documenten zowel leesbaar voor computers, zodat ze eenvoudig elektronisch ontleed en verwerkt kunnen worden, als voor mensen, zodat ze eenvoudig kunnen worden opgevraagd en gebruikt door de mensen die ze nodig hebben. CDA documenten kunnen worden getoond via web browsers die XML aankunnen of draadloze applicaties zoals mobiele telefoons. De HL7 CDA Release 2 specificaties zijn gebaseerd op het HL7 Clinical Statement Model, volledig RIM-compliant en in staat om beslissingsondersteuning te bieden en andere geavanceerde applicaties met behoud van de eenvoudige weergave van het wettelijk geauthenticeerde document.

In Nederland worden de HL7 CDA documenten vaak gebruikt bij regionale uitwisseling, zoals binnen IHE XDS infrastructuren, bijvoorbeeld voor de overdracht van patiënten. Maar ook specifieke landelijke toepassingen, zoals de darmkankerscreening, maken gebruik van HL7 CDA documentspecificaties. HL7 Nederland biedt een platform voor discussie over het juist gebruik van HL7 CDA in specifieke projecten.

Events & Opleidingen

Opleiding HL7 versie 2 (oktober 2024)

dinsdag, 08 okt 2024 - 9:00
€ 1.375,00
Utrecht

Bent u direct betrokken bij het specificeren, bouwen en implementeren van HL7 versie 2 berichten, dan leert u in deze opleiding precies wat u daar voor nodig heeft.


Opleiding HL7 FHIR Basics (november 2024)

dinsdag, 05 nov 2024 - 9:00
€ 1.375,00
Utrecht

Deze 2-daagse HL7-opleiding is primair bestemd voor degenen die betrokken zijn bij de implementatie, uitrol en support van applicaties die gebruik maken van de HL7 FHIR specificatie.


Opleiding: Workshop Interoperabiliteit (op aanvraag)

dinsdag, 31 dec 2024 - 0:00
Prijs op aanvraag
In-house / In-company

Bent u betrokken bij een project of programma dat impact heeft op de informatie-uitwisseling binnen een organisatie en/of met andere organisaties? Deze 1-daagse workshop is bedoeld om alle betrokken managers en adviseurs te voorzien van basiskennis rondom interoperabiliteit, de te gebruiken interoperabiliteitsstandaarden en de problemen die specifiek bij dit soort projecten naar voren komen.