Skip to main content

Specialistisch

Specialistisch

Meer dan alleen standaarden voor het uitwisselen

HL7 gaat over meer dan alleen standaarden voor het uitwisselen van zorginformatie. Zo ontwikkelen we ook de eisen die aan EPD en PGD systemen kunnen worden gesteld en manieren waarop kwaliteitsinformatie op basis van EPD gegevens kan worden samengesteld.

In Nederland wordt er actief deelgenomen aan het ontwikkelen en gebruiken van de volgende specialistische standaarden:

  • Het EHR-S FM - een standaard van functionele eisen die van toepassing zijn op een elektronische patiëntendossier (EPD) systeem (zoals door ziekenhuizen, privéklinieken, GGZ-instellingen of paramedici worden gebruikt). De lijst met functionele eisen is beschreven vanuit het oogpunt van de gebruiker om zodoende een consistente beschrijving van systeemfuncties mogelijk te maken. Dit EHR-S model biedt door de creatie van Functionele Profielen een gestandaardiseerde beschrijving en algemeen begrip van functionaliteiten die worden gezocht of beschikbaar zijn in een gegeven situatie (bijvoorbeeld intensive care, cardiologie, huisartsenpraktijk)
  • Het PHR-S FM - een standaard van functionele eisen die van toepassing zijn op een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) systeem, dat is toegesneden op gebruik door de patiënt/cliënt en mantelzorgers. Het PGD vormt de kern van een persoonlijke gezondheidsomgeving waar onder andere de Patiëntenfederatie NPCF naar streeft;
  • De eMeasures standaard voor de specificatie van kwaliteitsindicatoren in de zorg, waarmee gespecificeerd kan worden op basis van welke gegevens in een EPD en met behulp van welk algoritme een kwaliteitsindicator berekend moet worden.

Daarnaast wordt voor de uitwisseling tussen ziekenhuizen en de sector langdurige zorg in Nederland gewerkt aan de samenwerking tussen de in de care sector gebruikte iStandaarden (beheerd door Zorginstituut Nederland) en de HL7 v2 standaarden uit de ziekenhuizen. Hierbij wordt een afbeelding (mapping) onderhouden die bijvoorbeeld voor een verpleeghuispatiënt gebruikt zal worden bij overdracht naar of vanuit (het EPD van) het ziekenhuis. De implementatiegids voor de mapping tussen deze twee standaarden is voor leden van HL7 Nederland beschikbaar.

pdf Implementatiegids Mapping Harmonisatie iStandaarden en HL7 v2 4 v5 0 20160501 Definitief DSTU NL (2.94 MB)

Events & Opleidingen

Opleiding HL7 versie 2 (oktober 2024)

dinsdag, 08 okt 2024 - 9:00
€ 1.375,00
Utrecht

Bent u direct betrokken bij het specificeren, bouwen en implementeren van HL7 versie 2 berichten, dan leert u in deze opleiding precies wat u daar voor nodig heeft.


Opleiding HL7 FHIR Basics (november 2024)

dinsdag, 05 nov 2024 - 9:00
€ 1.375,00
Utrecht

Deze 2-daagse HL7-opleiding is primair bestemd voor degenen die betrokken zijn bij de implementatie, uitrol en support van applicaties die gebruik maken van de HL7 FHIR specificatie.


Opleiding: Workshop Interoperabiliteit (op aanvraag)

dinsdag, 31 dec 2024 - 0:00
Prijs op aanvraag
In-house / In-company

Bent u betrokken bij een project of programma dat impact heeft op de informatie-uitwisseling binnen een organisatie en/of met andere organisaties? Deze 1-daagse workshop is bedoeld om alle betrokken managers en adviseurs te voorzien van basiskennis rondom interoperabiliteit, de te gebruiken interoperabiliteitsstandaarden en de problemen die specifiek bij dit soort projecten naar voren komen.